EGENKOREOGRAFERADE DANSER

Prova-på Danser I Killhult Våren 2017

No I Dont (Yes I Do)

Achy breaky heart AB-dans

Utlärda Danser I Killhult Hösten 2016

Utlärda Danser I Huaröd Hösten 2016

Utlärda Danser I Killhult Prova på 31/1 2016

Utlärda Danser I Killhult Hösten 2015

Utlärda Danser I Killhult Våren 2015

Utlärda Danser I Killhult Hösten 2014

Utlärda Danser I Killhult Sommaren 2014